Sunday, 17 February 2008

Doa Ziarah wada’ kepada Nabi saw

Jika Anda hendak meninggalkan kota Madinah, maka hendaknya Anda mandi sunnah kemudian datang ke kuburan Nabi saw, dan lakukan amalan-amalan yang Anda inginkan, lalu bacalah doa ziarah wada’ berikut:

Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Assalâmula`alayka yâ rasûlallâh.
Astawdi`ukallâha wa astar`îka wa aqrau `alaykas salâm, âmantu billâhi wa bimâ ji`ta bihi wa dalalta `alayhi. Allâhumma lâ taj`alhu âkhiral `ahdi minnî liziyârati qabri nabiyyika, fain tawaffaytani qabla dzâlika fainni asyhadu fî mamâtî `alâ mâ syahidtu `alayhi fî hayâtî an lâilâha illa Anta wa anna muhammadan `abduka wa rasûluka shallallâhu `alayhi wa âlihi. Shallallâhu `alayka, assalâmu `alayka lâ ja`alahullâhu âkhira taslîmî `alayka.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Salam atasmu ya Rasulallah
Aku titipkan engkau kepada Allah, dan kuucapkan salam atasmu
Aku mempercayai Allah dan apa yang diwahyukan kepadamu
Ya Allah, jangan jadikan ziarahku ke Nabi-Mu ini sebagai ziarah yang terakhir
Sekiranya Kau wafatkan aku sebelum ini, aku bersaksi dalam kematianku apa yang saksikan dalam hidupku, bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau dan Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu saw

Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat kepadamu, dan semoga Allah tidak menjadikan salamku padamu ini sebagai salam yang terakhir.

Doa ini dikutip dan disarikan dari kitab Mafâtihul Jinân (kunci-kunci surga)
Yang berminat tek arab doa ini bisa pesan ke Yayasan Al-Musthafa

Wassalam
Syamsuri Rifai

Amalan Praktis, bermacam2 shalat sunnah dan doa-doa pilihan, dan Artikel-artikel Islami klik di sini:
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Milis artikel2 Islami, macam2 shalat sunnah, amalan2 praktis dan doa-doa pilihan serta eBooknya, klik di sini:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa

No comments: